You are here:
10 januari 2019 / nieuws

The Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide – Hoofdstuk België

Natalie Reypens en Aldo Engels hebben bijgedragen aan het Belgische hoofdstuk van de Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide.

he Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide - Belgium Chapter

Het Belgische hoofdstuk is onderdeel van de Q&A-gids over transfer pricing in België. De Q&A biedt een overzicht van de belangrijkste praktische kwesties in het kader van transfer pricing, waaronder: internationale en lokale wetgeving, verrekenprijsbeleid, prijszettingsmethoden, administratieve praktijken en -procedures, rechtbanken en geschillenbeslechting, jurisprudentie en voorafgaande beslissingen, prijsaanpassingen, antimisbruik, boetes en voorgestelde hervormingen.

Voor de online versie (in het Engels) van dit hoofdstuk, klik hier.Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer