You are here:
10 januari 2019 / nieuws

The Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide – Hoofdstuk België

Natalie Reypens en Aldo Engels hebben bijgedragen aan het Belgische hoofdstuk van de Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide.

he Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide - Belgium Chapter

Het Belgische hoofdstuk is onderdeel van de Q&A-gids over transfer pricing in België. De Q&A biedt een overzicht van de belangrijkste praktische kwesties in het kader van transfer pricing, waaronder: internationale en lokale wetgeving, verrekenprijsbeleid, prijszettingsmethoden, administratieve praktijken en -procedures, rechtbanken en geschillenbeslechting, jurisprudentie en voorafgaande beslissingen, prijsaanpassingen, antimisbruik, boetes en voorgestelde hervormingen.

Voor de online versie (in het Engels) van dit hoofdstuk, klik hier.New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer