You are here:
27 februari 2018 / nieuws

Superprioriteit eigendomsvoorbehoud versterkt positie verkoper

De recente grondige hervorming van het Belgisch zekerhedenrecht bevordert ook de afdwingbaarheid van een contractueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Kredietgevers, factoringbedrijven en ondernemingen dienen hiervan bewust te zijn wanneer zij factoringtransacties of andere transacties inzake de verkoop van vorderingen wensen aan te gaan.

Super priority retention of title strengthens supplier's credit


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer