You are here:
27 februari 2018 / nieuws

Superprioriteit eigendomsvoorbehoud versterkt positie verkoper

De recente grondige hervorming van het Belgisch zekerhedenrecht bevordert ook de afdwingbaarheid van een contractueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Kredietgevers, factoringbedrijven en ondernemingen dienen hiervan bewust te zijn wanneer zij factoringtransacties of andere transacties inzake de verkoop van vorderingen wensen aan te gaan.

Super priority retention of title strengthens supplier's credit


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer