You are here:
31 januari 2018 / artikel

Richtlijnen van de rulingcommissie over proportioneel gebruik van warranten

De Belgische rulingcommissie heeft recent een aantal rulings gepubliceerd waarin expliciet wordt vermeld in welke omstandigheden de toekenning van warranten en opties (vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen) als proportioneel wordt beschouwd. Een beperking tot 20% van het totaal van vast en variabel loon (exclusief voordelen in natura) wordt als proportioneel aangemerkt.

Guideline ruling commission on proportionate use of warrants


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer