You are here:
02 februari 2018 / artikel

Procedurewijzigingen in de Belgische inkomstenbelasting: het belang van compliance neemt toe

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting voerde verscheidene proceduremaatregelen in die belastingplichtigen moeten aanmoedigen om hun fiscale verplichtingen te vervullen.

Procedural changes in Belgian income tax law: increased importance of compliance


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer