You are here:
02 februari 2018 / artikel

Procedurewijzigingen in de Belgische inkomstenbelasting: het belang van compliance neemt toe

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting voerde verscheidene proceduremaatregelen in die belastingplichtigen moeten aanmoedigen om hun fiscale verplichtingen te vervullen.

Procedural changes in Belgian income tax law: increased importance of compliance


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer