You are here:
20 april 2018 / artikel

Private beleggingsvennootschappen: welke investeringen dragen de voorkeur weg na de hervorming van de vennootschapsbelasting?

De wet inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de voorwaarden voor de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in lijn gebracht met de voorwaarden voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten ('DBI-stelsel'). Daardoor wordt een participatievoorwaarde toegevoegd aan het bestaande vrijstellingsstelsel (minimum 10% of EUR 2.500.000 overnamewaarde). Deze maatregel treft vooral vennootschappen die in genoteerde effecten beleggen, omdat ze niet vaak de voornoemde drempels zullen behalen.

Private investment companies : which investments to favor following the corporate income tax reform?


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer