You are here:
20 april 2018 / artikel

Private beleggingsvennootschappen: welke investeringen dragen de voorkeur weg na de hervorming van de vennootschapsbelasting?

De wet inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de voorwaarden voor de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in lijn gebracht met de voorwaarden voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten ('DBI-stelsel'). Daardoor wordt een participatievoorwaarde toegevoegd aan het bestaande vrijstellingsstelsel (minimum 10% of EUR 2.500.000 overnamewaarde). Deze maatregel treft vooral vennootschappen die in genoteerde effecten beleggen, omdat ze niet vaak de voornoemde drempels zullen behalen.

Private investment companies : which investments to favor following the corporate income tax reform?


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer