You are here:
24 mei 2019 / nieuws

Nieuwe wetgeving biedt meer bescherming in B2B relaties

Vandaag werd een nieuwe wet gepubliceerd die drie sets van nieuwe regels voor B2B-relaties toevoegt in het Wetboek Economisch Recht: onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. De ratio legis die aan deze wetgeving ten grondslag ligt, is dat kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet over de nodige middelen beschikken om op te treden tegen misbruiken van grote ondernemingen. Deze nieuwe regels zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor het opstellen van contracten en de bedrijfsvoering van ondernemingen.

two people checking a document


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer