You are here:
28 augustus 2018 / nieuws

Nieuwe grensbedragen voor geschenken toegekend aan werknemers

Werkgevers kunnen hun werknemers geschenken in natura, in contanten of in de vorm van cadeaubonnen toekennen naar aanleiding van bijzondere gelegenheden. Deze geschenken worden niet beschouwd als loon onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen noch inkomstenbelastingen. Deze vrijstelling komt met de voorwaarde dat het geschenk een bepaalde drempel niet mag overschrijden. Voor elke bijzondere gelegenheid wordt een ander grensbedrag toegepast.
Bij koninklijk besluit van 3 juli 2018 werden nieuwe drempels gepubliceerd alleen voor de sociale zekerheid, van toepassing vanaf 1 januari 2017.

New thresholds for gifts granted to employees


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer