You are here:
28 augustus 2018 / nieuws

Nieuwe grensbedragen voor geschenken toegekend aan werknemers

Werkgevers kunnen hun werknemers geschenken in natura, in contanten of in de vorm van cadeaubonnen toekennen naar aanleiding van bijzondere gelegenheden. Deze geschenken worden niet beschouwd als loon onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen noch inkomstenbelastingen. Deze vrijstelling komt met de voorwaarde dat het geschenk een bepaalde drempel niet mag overschrijden. Voor elke bijzondere gelegenheid wordt een ander grensbedrag toegepast.
Bij koninklijk besluit van 3 juli 2018 werden nieuwe drempels gepubliceerd alleen voor de sociale zekerheid, van toepassing vanaf 1 januari 2017.

New thresholds for gifts granted to employees


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer