You are here:
12 februari 2019 / nieuws

Nationale Staking: Hoe kan uw onderneming toch blijven draaien?

Op woensdag 13 februari 2019 zullen werkgevers over het hele land geconfronteerd worden met een nationale staking. De vakbonden willen met deze actie zoveel mogelijk werknemers aansporen om hun werk neer te leggen om een wijdverspreid effect te bolwerken. Als gevolg beginnen werkgevers massaal na te denken over een oplossing voor de afwezigheid van hun werknemers. De Belgische wetgeving blijkt op dit vlak echter allesbehalve flexibel. Wat zijn de beste manieren om er toch voor te zorgen dat uw onderneming kan blijven draaien?

Nationwide Strike : How to ensure your business can continue to run?


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer