You are here:
12 februari 2019 / nieuws

Nationale Staking: Hoe kan uw onderneming toch blijven draaien?

Op woensdag 13 februari 2019 zullen werkgevers over het hele land geconfronteerd worden met een nationale staking. De vakbonden willen met deze actie zoveel mogelijk werknemers aansporen om hun werk neer te leggen om een wijdverspreid effect te bolwerken. Als gevolg beginnen werkgevers massaal na te denken over een oplossing voor de afwezigheid van hun werknemers. De Belgische wetgeving blijkt op dit vlak echter allesbehalve flexibel. Wat zijn de beste manieren om er toch voor te zorgen dat uw onderneming kan blijven draaien?

Nationwide Strike : How to ensure your business can continue to run?


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer