You are here:
31 juli 2018 / nieuws

Mobiliteitsbudget (eindelijk) gelanceerd!

Op donderdag 26 juli 2018 keurde de Belgische regering het wetsvoorstel betreffende het 'mobiliteitsbudget' goed. Deze wet zou op 1 oktober 2018 in werking treden. Vergeleken met eerdere mededelingen werden de belangrijkste principes behouden: de vervanging van een bedrijfswagen in een efficiënter en milieuvriendelijk 'multimodaliteitsbudget' op basis waarvan de werknemer zijn transportmethode kan kiezen (dat wil zeggen voor de gehele afstand of een combinatie van verschillende transportmiddelen).

Mobility budget (finally) launched !


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer