You are here:
27 juni 2017 / artikel

MLI-matching overzicht

Op 7 juni 2017 werd het multilaterale instrument (MLI) ondertekend door 68 rechtsgebieden, met inbegrip van Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland. Het MLI moet de implementatie van maatregelen tegen grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) in een groot aantal bilaterale belastingverdragen versnellen. Onderstaand overzicht geeft weer of de bilaterale belastingverdragen van de vier rechtsgebieden met hun belangrijkste verdragspartners zogenaamd "gedekte belastingovereenkomsten" (“CTA”) zijn, waarop het MLI van toepassing is.

MLI matching overview


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer