You are here:
27 juni 2017 / artikel

MLI-matching overzicht

Op 7 juni 2017 werd het multilaterale instrument (MLI) ondertekend door 68 rechtsgebieden, met inbegrip van Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland. Het MLI moet de implementatie van maatregelen tegen grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) in een groot aantal bilaterale belastingverdragen versnellen. Onderstaand overzicht geeft weer of de bilaterale belastingverdragen van de vier rechtsgebieden met hun belangrijkste verdragspartners zogenaamd "gedekte belastingovereenkomsten" (“CTA”) zijn, waarop het MLI van toepassing is.

MLI matching overview


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer