You are here:
01 februari 2019 / nieuws

Mijn (I)VZW, een onderneming: een juridische revisie

De wet van 15 april 2018 tot hervorming van het ondernemingsrecht brengt onmiskenbaar wijzigingen aan in de economische wetgeving in België. Het toepassingsgebied van de specifieke regelgeving voor ondernemingen wordt uitgebreid en omvat nu ook (internationale) vzw's ((I)VZWs) en stichtingen in het kader van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Alle (I)VZWs worden nu volledig als ondernemingen beschouwd. Maar wat zijn de praktische gevolgen daarvan?

Mon A(I)SBL, cette entreprise : une refonte juridique


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer