You are here:
30 oktober 2017 / artikel

Loopbaansparen – (niets) nieuws onder de zon

Loopbaansparen is de volgende stap voor werknemers om hun loopbaan en work-life balance te plannen. Aangezien deze bepalingen van de wet wendbaar en werkbaar werk in werking zijn getreden op 1 februari 2018, licht dit artikel kort toe wat het systeem van loopbaansparen juist inhoudt, hoe het wordt ingevoerd en wat er moet gebeuren bij een eventuele uitdiensttreding van de werknemer en wordt er op beknopte wijze een reeds bestaand alternatief voorgesteld.New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer