You are here:
30 oktober 2017 / artikel

Loopbaansparen – (niets) nieuws onder de zon

Loopbaansparen is de volgende stap voor werknemers om hun loopbaan en work-life balance te plannen. Aangezien deze bepalingen van de wet wendbaar en werkbaar werk in werking zijn getreden op 1 februari 2018, licht dit artikel kort toe wat het systeem van loopbaansparen juist inhoudt, hoe het wordt ingevoerd en wat er moet gebeuren bij een eventuele uitdiensttreding van de werknemer en wordt er op beknopte wijze een reeds bestaand alternatief voorgesteld.Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer