You are here:
29 december 2017

Invoering van CFC-wetgeving in België

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een CFC-regel in België ingevoerd. De regel is van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 met betrekking tot het belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1 januari 2019 aanvangt. De belangrijkste aspecten van deze nieuwe regel worden hieronder toegelicht.

The introduction of CFC legislation in Belgium


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer