You are here:
29 december 2017

Invoering van CFC-wetgeving in België

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een CFC-regel in België ingevoerd. De regel is van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 met betrekking tot het belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1 januari 2019 aanvangt. De belangrijkste aspecten van deze nieuwe regel worden hieronder toegelicht.

The introduction of CFC legislation in Belgium


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer