You are here:
08 november 2018 / nieuws

HvJ geeft verduidelijking over 'self-cleaning' met betrekking tot inbreuken op het mededingingsrecht

In een recent arrest van 24 oktober 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH) beantwoordt het Europees Hof van Justitie (HvJ) twee belangrijke vragen met betrekking tot facultatieve uitsluitingen in het kader van overheidsopdrachten. De reglementering laat een inschrijver die onder een uitsluitingsgrond valt toe zich te verschonen door middel van de zogenaamde “self-cleaning”. Er ontstaan echter praktische vragen over de toepassing van 'self-cleaning' indien een inschrijver in aanmerking komt voor clementie voor inbreuken op het mededingingsrecht.

CJEU gives guidance on self-cleaning in relation to competition law infringements


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer