You are here:
08 november 2018 / nieuws

HvJ geeft verduidelijking over 'self-cleaning' met betrekking tot inbreuken op het mededingingsrecht

In een recent arrest van 24 oktober 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH) beantwoordt het Europees Hof van Justitie (HvJ) twee belangrijke vragen met betrekking tot facultatieve uitsluitingen in het kader van overheidsopdrachten. De reglementering laat een inschrijver die onder een uitsluitingsgrond valt toe zich te verschonen door middel van de zogenaamde “self-cleaning”. Er ontstaan echter praktische vragen over de toepassing van 'self-cleaning' indien een inschrijver in aanmerking komt voor clementie voor inbreuken op het mededingingsrecht.

CJEU gives guidance on self-cleaning in relation to competition law infringements


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer