You are here:
01 november 2017 / artikel

Het bijzondere fiscale stelsel voor buitenlandse kaderleden in België

België heeft een aantrekkelijk bijzonder fiscaal stelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België tewerkgesteld worden, zoals beschreven in de Circulaire van 8 augustus 1983. Volgens dit bijzondere fiscale stelsel kunnen expats die aan bepaalde voorwaarden beantwoorden, genieten van een verlaging van de Belgische inkomensbelasting en sociale zekerheidsbijdragen.

Belgium's special tax regime for foreign executives and specialists


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer