You are here:
01 november 2017 / artikel

Het bijzondere fiscale stelsel voor buitenlandse kaderleden in België

België heeft een aantrekkelijk bijzonder fiscaal stelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België tewerkgesteld worden, zoals beschreven in de Circulaire van 8 augustus 1983. Volgens dit bijzondere fiscale stelsel kunnen expats die aan bepaalde voorwaarden beantwoorden, genieten van een verlaging van de Belgische inkomensbelasting en sociale zekerheidsbijdragen.

Belgium's special tax regime for foreign executives and specialists


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer