You are here:
21 februari 2019 / nieuws

Gewijzigde fiscale rapporterings- verplichtingen voor voordelen toegekend door buitenlandse groepsvennootschappen

Vanaf 1 januari 2019 moeten de in België gevestigde werkgevers, wiens werknemers voordelen ontvangen van een buitenlandse groepsvennootschap, bedrijfsvoorheffing inhouden en fiches (281.10 en 281.20) opstellen voor deze voordelen alsof zij deze zelf zouden hebben toegekend.

Changed tax reporting obligations for benefits received from foreign based group companies


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer