You are here:
14 februari 2019 / nieuws

EU Gerechtshof vernietigt staatssteunbeschikking inzake de zogenaamde ‘excess profit rulings’

Het Gerecht van eerste aanleg van de EU heeft op 14 februari 2019 de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie betreffende het Belgische stelsel van de overwinstrulings (de zogenaamde ‘excess profit rulings’) vernietigd op de formele grond dat het stelsel geen steunregeling vormt.

EU General Court annuls State aid decision on Belgian excess profit rulings


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer