You are here:
08 juni 2018 / artikel

Etikettering van de oorsprong van primaire ingrediënten: de EU-regelgeving is eindelijk aangenomen!

Op 28 mei heeft de commissie de langverwachte Uitvoeringsverordening 2018/775 (‘Uitvoeringsverordening’) aangenomen, waarin de regels worden vastgelegd voor de toepassing van artikel 26 lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (‘FIC Verordening’), wat betreft de regels voor het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een gerecht.

Origin labelling of primary ingredients: EU rules eventually adopted!


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer