You are here:
08 juni 2018 / artikel

Etikettering van de oorsprong van primaire ingrediënten: de EU-regelgeving is eindelijk aangenomen!

Op 28 mei heeft de commissie de langverwachte Uitvoeringsverordening 2018/775 (‘Uitvoeringsverordening’) aangenomen, waarin de regels worden vastgelegd voor de toepassing van artikel 26 lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (‘FIC Verordening’), wat betreft de regels voor het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een gerecht.

Origin labelling of primary ingredients: EU rules eventually adopted!


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer