You are here:
04 juni 2019 / nieuws

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester kreeg een boete van 2.000 euro wegens misbruik van persoonsgegevens voor verkiezingscampagnes. Hoewel de boete bescheiden is, is de boodschap dat niet: alle verwerkings-verantwoordelijken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vooral als zij een overheidsmandaat hebben.

First Belgian GDPR fine


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
two people checking a document

Nieuwe wetgeving biedt meer bescherming in B2B relaties

Vandaag werd een nieuwe wet gepubliceerd die drie sets van nieuwe regels voor B2B-relaties toevoegt in het Wetboek Economisch Recht: onrechtmatige bedingen,... lees meer