You are here:
27 maart 2018 / artikel

De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op private beleggingsvennootschappen in België

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het fiscale landschap ingrijpend gewijzigd. Het belastingstelsel voor meerwaarden op aandelen is bijvoorbeeld in belangrijke mate aangepast. Gezien hun beleggingsprofiel (effecten, inclusief beursgenoteerde effecten) is de impact van deze hervorming op private beleggingsvennootschappen bijzonder groot. We beschrijven hieronder kort wat de belangrijkste maatregelen in dit verband zijn.

The impact of the corporate income tax reform on private investment companies in Belgium


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer