You are here:
27 maart 2018 / artikel

De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op private beleggingsvennootschappen in België

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het fiscale landschap ingrijpend gewijzigd. Het belastingstelsel voor meerwaarden op aandelen is bijvoorbeeld in belangrijke mate aangepast. Gezien hun beleggingsprofiel (effecten, inclusief beursgenoteerde effecten) is de impact van deze hervorming op private beleggingsvennootschappen bijzonder groot. We beschrijven hieronder kort wat de belangrijkste maatregelen in dit verband zijn.

The impact of the corporate income tax reform on private investment companies in Belgium


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer