You are here:
06 juli 2018 / artikel

De grote finale in de saga rond het vervangen van de handelaar met de onderneming

Antonio, de koopman van Venetië in het beroemde toneelstuk van Shakespeare, beschrijft de wereld als een podium waar elke man een rol moet spelen en zijn rol is een 'trieste'. Het is een lot dat wordt gedeeld met het hele koopmanbegrip in het Belgisch ondernemingsrecht. De wet van 15 april 2018 betreffende de hervorming van het Belgisch ondernemingsrecht, die op 1 november 2018 in werking zal treden, verwijdert wat er nog van het concept van de handelaar overblijft, waardoor de positie van een ondernemingsconcept verder wordt versterkt. Het biedt ook een laatste klap voor het tanende bewind van de (Belgische) Code of Commerce.

Grand finale in replacing the merchant with the enterprise

Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer