You are here:
07 september 2017 / nieuws

Controle van e-mail en internetgebruik: EHRM dringt aan op voorzichtigheid

Op dinsdag 5 september 2017, sprak de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich in een arrest uit over de Bãrbulescu zaak.

Monitoring of e-mail and internet echr urges for caution


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer