You are here:
24 april 2018 / artikel

Compliance handboek

Compliance is een hot topic geworden in het zakelijke gedrag van vandaag. Politici, toezichthouders, stakeholders en klanten richten zich in toenemende mate op de wijze waarop bedrijven omgaan met wet- en regelgeving. Bedrijven dienen daarom maatregelen te nemen om inbreuken op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving binnen de organisatie te voorkomen.

Compliance Handbook


First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer
No more annual notification for country-by-country reporting

Geen jaarlijkse notificatieplicht meer inzake indiening landenrapport

Om de administratieve last voor Belgische ondernemingen te verminderen, moet de notificatieplicht inzake CbCR niet meer jaarlijks door een Belgische entiteit... lees meer
Elections 2019: everything at a glance

Verkiezingen 2019: alles op een rijtje

Op 26 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen in België. Iedereen die meerderjarig is, heeft stemplicht en opkomstplicht. Maar wat als uw werknemer... lees meer