You are here:
24 april 2018 / artikel

Compliance handboek

Compliance is een hot topic geworden in het zakelijke gedrag van vandaag. Politici, toezichthouders, stakeholders en klanten richten zich in toenemende mate op de wijze waarop bedrijven omgaan met wet- en regelgeving. Bedrijven dienen daarom maatregelen te nemen om inbreuken op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving binnen de organisatie te voorkomen.

Compliance Handbook


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
The rise of the Code of Companies & Associations

De opkomst van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen

Flexibiliteit & competitiviteit. Die twee woorden vatten perfect de drijfveer voor een nieuw, beter kader voor vennootschappen en verenigingen in België samen.... lees meer