You are here:
29 mei 2018 / artikel

Bijkomende richtlijnen omtrent de Belgische fiscale verwerking van meerwaarden op cryptomunten

Zouden de meerwaarden die gerealiseerd worden op de verkoop van virtuele munten (o.a. Bitcoin) kunnen belast worden als diverse inkomsten? Indien deze winsten het resultaat zouden zijn van "speculatie", dan zouden ze belastbaar zijn, tenzij de aanvrager kan bewijzen dat de meerwaarden kaderen binnen het "normale beheer van privévermogen". In haar jaarverslag van 2017, werpt de Belgische rullingcommissie wat meer licht op de fiscale behandeling van meerwaarden op cryptomunten.

Additional guidance on Belgian tax treatment of cryptocurrency gains


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer