You are here:
29 mei 2018 / artikel

Bijkomende richtlijnen omtrent de Belgische fiscale verwerking van meerwaarden op cryptomunten

Zouden de meerwaarden die gerealiseerd worden op de verkoop van virtuele munten (o.a. Bitcoin) kunnen belast worden als diverse inkomsten? Indien deze winsten het resultaat zouden zijn van "speculatie", dan zouden ze belastbaar zijn, tenzij de aanvrager kan bewijzen dat de meerwaarden kaderen binnen het "normale beheer van privévermogen". In haar jaarverslag van 2017, werpt de Belgische rullingcommissie wat meer licht op de fiscale behandeling van meerwaarden op cryptomunten.

Additional guidance on Belgian tax treatment of cryptocurrency gains


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer