You are here:
04 december 2017 / artikel

Bijgewerkte richtlijn over de toepassing van het beginsel van kwantitatieve ingrediëntendeclaratie

Op 21 november 2017 heeft de Europese Commissie de mededeling van de commissie gepubliceerd betreffende de toepassing van het beginsel van de kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (QUID) waarin nadere indicaties worden gegeven over de verplichting om de hoeveelheid ingrediënten aan te geven die is vereist bij Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De mededeling vervangt en vult de richtsnoeren inzake QUID aan, die in 1998 zijn goedgekeurd op grond van Richtlijn 79/112/EEG.

Updated guidance on the application of quantitative ingredients declaration


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer