You are here:
15 maart 2018 / artikel

Belgische fiscale behandeling van kapitaalverminderingen vanaf 2018: is roerende voorheffing verschuldigd?

Vóór 2018 was geen roerende voorheffing verschuldigd op de terugbetaling van kapitaal. Door de wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting werd deze regel gewijzigd. Kapitaalverminderingen waartoe vanaf 1 januari 2018 wordt besloten, zullen geacht worden proportioneel betrekking te hebben op belaste reserves en bepaalde belastingvrije reserves.

Belgian tax treatment of capital reimbursements as of 2018: is withholding tax due?


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer