You are here:
04 december 2017 / artikel

België keurt richtlijnen goed over het gebruik van de term ‘ambachtelijk'

De Belgische autoriteiten hebben onlangs richtlijnen aangenomen voor het gebruik van het begrip ‘ambachtelijk’ en derivaten daarvan in productnamen.
De richtlijnen zijn van toepassing op alle voedings- en non-foodproducten die in België op de markt worden gebracht tenzij andere regels van toepassing zijn. Exploitanten van levensmiddelen die niet in België zijn gevestigd maar op de Belgische markt actief zijn, worden ook door de Belgische autoriteiten verplicht om zich aan de richtlijnen te houden.

Belgium adopts guidelines on the use of the term ‘artisanal’


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer