You are here:
30 januari 2018 / artikel

Arbeidsovereenkomsten gesloten door middel van een elektronische handtekening

Recent, op 11 januari 2018, werd een wet gestemd die de mogelijkheden om een elektronische arbeidsovereenkomst te sluiten door middel van een elektronische handtekening verruimt en die een duidelijk kader biedt voor het elektronisch archiveren van documenten. In de toekomst zal digitalisering een stuk gemakkelijker worden in arbeidsrelaties.

Employment agreements concluded by means of an electronic signature


Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019. lees meer
Members Belgian Data Protection Authority (finally) appointed

Leden van de Belgische Gegevensbeschermings- autoriteit (eindelijk) benoemd

Op 28 maart 2019 heeft het Belgische Parlement de leden van het Directiecomité van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd in plenaire vergadering.... lees meer
News on cross-border financial services in Belgium post-Brexit

Nieuws over cross-border financiële diensten in België na Brexit

Wij vatten de belangrijkste aspecten samen van een wetsontwerp dat door de Federale Regering in de Kamer werd ingediend en een mededeling van de FSMA aangaande... lees meer