You are here:
30 januari 2018 / artikel

Arbeidsovereenkomsten gesloten door middel van een elektronische handtekening

Recent, op 11 januari 2018, werd een wet gestemd die de mogelijkheden om een elektronische arbeidsovereenkomst te sluiten door middel van een elektronische handtekening verruimt en die een duidelijk kader biedt voor het elektronisch archiveren van documenten. In de toekomst zal digitalisering een stuk gemakkelijker worden in arbeidsrelaties.

Employment agreements concluded by means of an electronic signature


New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019. lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn. lees meer
First Belgian GDPR fine

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester... lees meer